Playman

UnitedGaming, a.s. je poverená spoločnosťou Playman s.r.o. (ďalej len Playman) výhradným zastúpením na predaj herného softwaru od spoločnosti Playman pre počítačové kluby a herne a na uzatváranie licenčných zmlúv  pre príslušné hry, a taktiež na pravidelné vykonávanie kontrol zameraných na odhaľovanie nelegálneho využívania hier distribuovaných spoločnosťou Playman na území Slovenskej republiky.

Ako môže počítačová herňa alebo klub objednať počítačové hry od spoločnosti Playman, resp. získať získať povolenie na komerčné prevádzkovanie?

Počítačová herňa pošle emailom žiadosť o kúpu príslušných hier resp. žiadosť o povolenie na komerčné prevádzkovanie príslušných hier na herne@unitedgaming.sk. Žiadosť musí obsahovať:
– zoznam a počty hier od spoločnosti Playman, ktoré chce herňa zakúpiť alebo komerčne prevádzkovať
– názov, adresu, email, telefón a meno kontaktnej osoby
– fakturačné údaje

Licenčná zmluva
 medzi prevádzkovateľom herne a spoločnosťou Playman zastúpenou spoločnosťou UnitedGaming a.s. sa uzatvára na minimálne dvanásť mesiacov. Herňa je počas tejto dvanásťmesačnej doby oprávnená komerčne prevádzkovať ľuboľné množstvo počítačových hier spadajúcich do multilicencie Playman, no samozrejme musí mať zakúpený príslušný počet originálnych kópií každej prevádzkovanej hry. Licenčný poplatok je 150 Eur bez DPH.

Zoznam hier spadajúcich do multilicencie Playman.

V rámci zmluvných podmienok so spoločnosťou Playman platí, že bez uzatvorenia licenčnej zmluvy nie je možné prevádzkovať hry tejto spoločnosti na komerčné účely, keďže komerčné využívanie týchto hier v počítačových kluboch a herniach je chránené autorským zákonom.