Kontakty

Spoločnosť UnitedGaming a.s. je poverená na území Slovenskej republiky zastupovať záujmy českých spoločností Allstar Game s.r.o., CD Projekt Czech s.r.o., Playman s.r.o. a slovenskú spoločnosť SeVeN M Vertrieb s.r.o.

Medzi naše hlavné činnosti patrí:
– predaj herného softwaru počítačovým herniam a klubom
– udeľovanie súhlasu s komerčným prevádzkovanim, resp. predaj licencií počítačovým herniam a klubom
– pravidelná kontrola legálneho softwaru v počítačových herniach a kluboch
– organizovanie herných podujatí pre počítačové herne a kluby

Kontaktné údaje
Igor Dorica
Produktový manažér pre počítačové kaviarne a herne
Tel.č.: +421 908 611342
ICQ: 159231411
Email: herne@unitedgaming.sk

Nikolas Borody
Admin medziherňových turnajov
Tel.č.: +421 904 512109
ICQ: 224680958
Email: borody@unitedgaming.sk

UnitedGaming a.s.
Lazovná 69
97401 Banská Bystrica

IČO: 36043168
DIČ: 2020088510