Nelegálny softvér

Okrem predaja hier a multilicencií počítačovým herniam a klubom patrí k činnostiam spoločnosti UnitedGaming a.s. aj pravidelná kontrola legálneho používania herného softwaru od spoločností Allstar Game s.r.o., CD Projekt Czech s.r.o., Playman s.r.o. a SeVeN M Vertrieb s.r.o.

Načo potrebujem súhlas s komerčným prevádzkovaním hier alebo multilicenciu, ak som si zakúpil originálne hry?
Zakúpením herného softwaru sa nestávate vlastníkom autorských práv. Najčastejšie máte právo si vytvoriť jednu záložnú kópiu a využívať software na osobné účely.
Ak máte záujem herný software komerčne prevádzkovať, potrebujete povolenie resp. licenciu, ktorú vystaví majiteľ autorských práv, zväčša lokálny distribútor danej hry.

Pri pravidelných kontrolách legálneho využívania herného softwaru spolupracujeme s Policajným Zborom Slovenskej republiky, združením Business Software Alliance (BSA) a hernými vydavateľmi a kontrolujeme:
– či sú používané originálne kópie hier
– či má herňa na svoje hry súhlas s komerčným využívaním hier alebo platnú licenciu
– či využíva ten počet hier, na ktorý má súhlas s komerčným využívaním hier alebo platnú licenciu

Dôležité právne predpisy:
Autorský zákon – Zákon č. 618/2003 Z.z.
Trestný zákon – Zákon č. 300/2005 Z.z.