Spolupráca

UnitedGaming a.s. má okrem predaja počítačových hier a licencií záujem o zvyšovanie počtu zákazníkov v partnerských herniach a zväčšovanie popularity herní vôbec. Z interného exkluzívneho prieskumu TNS AISA 08/2006, ktorý bol urobený na vzorke 416 ľudí vyplynulo, že až 62% návštevníkov chodí do počítačovej herne preto, lebo tam má svojich kamarátov a môže si zahrať a zasúťažiť ako s nimi, tak s ľuďmi s podobnými záujmami. Preto sa UnitedGaming a.s. snaží zvyšovať počet návštevníkov herní formou organizovania turnajov, ktoré motivujú hráčov prísť aj s kamarátmi nielen na turnaj samotný, ale tiež vopred za účelom tréningu a oboznámenia sa s podmienkami v herni.

Z toho dôvodu k činnostiam UnitedGaming a.s. patrí:
– organizácia medziherňových turnajov v partnerských herniach na územi Slovenskej republiky
– každoročná organizácia kvalifikácie na počítačovú olympiádu World Cyber Games
– spolupráca s počítačovými herňami pri organizovaní a propagovaní herných podujatí

UnitedGaming a.s. sa ďalej znižuje počet počítačových herní prevádzkujúcich nelegálny software, ktoré sú pre naše partnerské herne neželanou a najmä neférovou konkurenciou. Počítačové herne s nelegálnym softwarom sú totiž schopné poskytnúť hranie za nižšiu cenu, a tým prilákať väčšie množstvo zákazníkov a v konečnom dôsledku profitovať z neúmerne vyššieho zisku.

Preto UnitedGaming a.s. vykonáva pravidelné kontroly v počítačových herniach, pri ktorých úzko spolupracuje s Policajným Zborom Slovenskej republiky, združením Business Software Alliance (BSA) a hernými vydavateľmi.